Wakacje w Polsce

wczasy, wakacje, urlop

Pomorze za czasów Jagiełły

07 czerwiec 2012r.

Pomorze uznało rządy Władysława Jagiełły. Gdańsk mu się poddał, co prawda na krótko. Po odwrocie Jagiełły spod Malborka Krzyżacy rozpoczęli krwawe represje. W Gdańsku zginęło dwóch burmistrzów i jeden rajca, zamordowani podstępnie; zginął założyciel Tow. Jaszczurczego i szereg osób na południu kraju. Ale raz zachwiany autorytet Zakonu nie dał się odbudować. Nowe wojny z Polską i nowe klęski podważyły wiarę w potęgę Zakonu. W 1433 r. spadł na Pomorze odwetowy najazd husytów czeskich, pozostających w służbie Polski. Poddani zmusili Krzyżaków do zawarcia pokoju. Gdy Zakon przez zemstę zaczął szukać sposobu ograniczenia przywilejów, mieszczanie i rycerstwo zawiązali w 1440 r. konfederację pod nazwą Związku Pruskiego. Zawarto ją w

Pomorze za czasów Jagiełły...

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Zarys dziejów pomorza cz 3

07 czerwiec 2012r.

Na prawym brzegu Wisły nie spotykamy żadnych miejscowości, o których zachowałyby się wiadomości w źródłach pisanych XI i XII wieku. W początkach XIII wieku kraj ten opanowany jest przez pruskie plemię Pomezanów, ale wykopaliska świadczą, że pierwotnie mieszkała tu ludność pomorska. Groby są ubogie i nie posiadają'typowych dla grobów pruskich licznych części uzbrojenia. Była to więc ludność rolnicza. Kiedy uległa podbojowi przybyłych zza rzeki Pasłęki szczepów pruskich — nie wiadomo. W każdym razie Świętopełk posiada na prawym brzegu Wisły gród Zantyr (w pobliżu Białej Góry), z ziemi sztumskiej pobiera dziesięciny

Zarys dziejów pomorza cz 3 ...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Zarys dziejów pomorza cz.2.

07 czerwiec 2012r.

Z okresu wędrówek ludów (400—600 n.e.) marny na Pomorzu bardzo mało zabytków, których czas powstania dałoby się dokładnie określić. Przyczyną tego jest upadek handlu z cesarstwem rzymskim, które ulega rozkładowi. Nie należy stąd wnioskować, by Pomorze i inne ziemie polskie zostały opuszczone przez dotychczasową ludność. Liczniejsze znaleziska, które można datować, występują tylko na prawym brzegu Dolnej Wisły i w okolicach

Zarys dziejów pomorza cz.2....

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Zarys dziejów pomorza gdańskiego cz 1.

07 czerwiec 2012r.

ZARYS DZIEJÓW Karol Górski Pomorze Gdańskie do końca XVIII wieku, Pierwszy człowiek pojawił się na terenie Pomorza pod koniec starszej epoki kamiennej, po ustąpieniu lodowca. Przywędrował on prawdopodobnie z biegiem Wisły. Częstsze ślady człowieka napotkano jednak dopiero w środkowej epoce kamiennej, kiedy to pojawiły się dwie duże grupy ludności: jedna zajmuje się myślistwem, druga rybołówstwem (występuje po niej dużo pozostałości na terenie torfowisk). Obie te grupy prowadziły życie koczownicze. Początki życia osiadłego spotkano dopiero w młodszej epoce kamiennej

Zarys dziejów pomorza gdańskiego cz 1....

ocena 0/5 (na podstawie 0 ocen)

Porty i żegluga Gdańska

07 czerwiec 2012r.

Porty i żegluga W województwie gdańskim znajdują się dwa spośród trzech naszych wielkich portów morskich, tj. Gdańsk i Gdynia oraz kilkanaście mniejszych portów i przystani głównie rybackich, usytuowanych bądź nad pełnym morzem, bądź w zatokach Puckiej i Gdańskiej (Puck, Jastarnia, Kuźnica, Hel, Swibno, Górki Wschodnie) i wreszcie nad Zalewem Wiślanym (Kąty, Krynica Morska, Suchacz, Tolkmicko, Piaski), Nadto wspomnieć trzeba o istnieniu dwu aktywizujących się ostatnio portów śródlądowych w Malborku i Elblągu a także o małej przystani rzecznej w Korzeniewie koło Kwidzyna. Port gdański trzeci pod względem wielkości po Szczecinie i Gdyni przyjął w 1961 r. 2786 statków i przeładował

Porty i żegluga Gdańska...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

Gospodarka Wojewodztwa Gdańskiego

07 czerwiec 2012r.

GOSPODARKA Powierzchnia, ludność Województwo gdańskie jest jednym z najmniejszych województw w Polsce, zajmującym 10 978 km2 (dane 1962 r.), tj. niecałe 3,5% powierzchni kraju. Graniczy ono od wsch. z woj.olsztyńskim (144 km) i ZSRR (1 km), od pd. z bydgoskim (202 km) a od zach. z koszalińskim (;133 km). Północna granica województwa przebiega na przestrzeni 260 km wzdłuż brzegu Bałtyku, co stanowi ponad 50°/o naszej granicy morskiej, a 35,2% granic omawianego obszaru. Cały obszar omawianego województwa podzielony jest na 18 powiatów, w tym 5 powiatów miejskich (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Elbląg i Tczew). W województwie w 25 miastach, 6 osiedlach i 173 gromadach mieszkało w 1961 r. 1 260 500 osób.

Gospodarka Wojewodztwa Gdańskiego...

ocena 4/5 (na podstawie 1 ocen)

wszystkie wpisy